Hà Nội duyệt quy hoạch chung Thị xã Sơn Tây đến năm 2030

Theo đó, diện tích khảo sát quy hoạch khoảng 12.185,22ha, gồm toàn bộ thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 239.800 người.


Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 , tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây có định hướng là thị xã ngoại thành, chính là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội; chính là đô thị vệ tinh Sơn Tây (1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô) để phát triển đô thị văn hóa đặc trưng cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống (Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm , và các di tích lịch sử văn hóa khác).


Thị xã Sơn Tây cũng đã được định hướng là đô thị du lịch nghỉ dưỡng, phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp sinh thái trên cơ sở khai thác lợi thế ưu đãi về cảnh quan đa dạng vùng sông Hồng, sông Tích, Ba Vì – Suối Hai.


Hà Nội định hướng phát triển thị xã Sơn Tây theo hướng bền vững, có môi trường và chất lượng sống tốt. Khai thác tiềm năng, lợi thế tự nhiên, phát huy nguồn lực về con người, phát triển kinh tế xã hội thị xã, trong đó, chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, giáo dục đào tạo, y tế…


Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, thân thiện với môi trường , bền vững. Phát triển văn hóa – xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »