Bầu một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn

Trong ba ngày đến từ 8-10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đồng thời tiến hành miễn nhiệm và bầu một số chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân , và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.


Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Phạm Ngọc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.


Tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết số 1 trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối v​ới ông Phùng Thanh Kiểm do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trương Hùng Anh do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Vi Văn Thành do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịnh Ủy ban Nhân dân tỉnh với ông Nguyễn Văn Bình do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Tô Hùng Khoa để nhận nhiệm vụ mới


Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, gồm các mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh , và bền vững với tổng sản phẩm trên địa bàn tăng đến từ 8-9%; tổng sản phẩm ở trên địa bàn bình quân đầu người từ 35-36 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực khoảng 306 nghìn tấn; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng đến từ 8-9%; tổng nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 7.600 tỷ đồng…


Để làm đã được các mục tiêu này, tỉnh Lạng Sơn xác định đẩy mạnh xây dựng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn , và phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu; có cơ chế huy động nguồn lực đến từ nhà đầu tư, chủ động tiếp cận, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, lựa chọn một số sản phẩm có lợi thế như na, quýt, hồi… để xây dựng thương hiệu, hình thành rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tăng cường quảng bá, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, hoàn thành Quy hoạch tổng thể , Đề án phát triển Khu du lịch Mẫu Sơn…


Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, nâng cao hiệu quả nhất công tác đối ngoại…


Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thông qua một số nghị quyết quan trọng khác của tỉnh.


Ông Trần Sỹ Thanh thực hiện Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »