Sức mua tăng cao trong tháng Tết

Tóm tắt:


– Tổng mức hàng hóa bán lẻ , và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 276,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước.


– Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2 đạt 210,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước , và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.


– Doanh thu hoạt động du lịch lữ hành đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.


Tổng cục thống kê vừa công bố tình hình kinh tế – xã hội cả nước tháng 2 năm 2015. Theo đó, tổng mức hàng hóa bán lẻ , doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 276,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước.


So với cùng kỳ năm 2014, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng tăng 11,6%, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 237,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7%.


Theo nhận định của Tổng cục thống kê, tháng 2 năm nay là thời điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi nên thị trường cung cầu hàng hóa trong nước sôi động, nhu cầu mua sắm cho sản xuất , tiêu dùng tăng cao. Sức mua tăng mạnh ở các mặt hàng lương thực, thực phẩm , một số sản phẩm thiết yếu khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.


Trong khi đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2 đạt 210,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước , tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành hàng có mức tăng cao so với tháng trước: Lương thực, thực phẩm tăng 8,9%; hàng may mặc tăng 3,6%. Một số ngành hàng có mức tăng thấp: Phương tiện đi lại tăng 3,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 2,9%.


Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước , tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.


Doanh thu hoạt động du lịch lữ hành đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.


Doanh thu hoạt động khác đạt 30,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước , và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.


Tính chung 2 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 542,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, các loại trừ yếu tố giá tăng 10,7%, cao hơn mức tăng 6,2% của cùng kỳ năm 2014.


Tổng mức bán lẻ hàng hóa , doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 58,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng mức và tăng 2,3%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 467 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,1%, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,2% , tăng 11,4%.


Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ , doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm, bán lẻ hàng hóa đạt 413,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức , tăng 10,6%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% và tăng 12,5%; du lịch lữ hành đạt4,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% và tăng 0,4%; dịch vụ khác đạt 60,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% , và tăng 16,5%.


Nguyệt Quế

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »