Bộ Chính trị khẳng định đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 08/2017, trong đó đặt mục tiêu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.


Theo nghị quyết, hiện tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt 10,2%/năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8%/năm. Năm 2016, số lượng khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001; khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt người, tăng 5,3 lần so với năm 2001; đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp và lan toả đạt 14% GDP.


Hạ tầng du lịch , cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch ngày càng phát triển. Loại hình sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng phong phú , đa dạng. Chất lượng và tính chuyên nghiệp từng bước được nâng cao. Lực lượng doanh nghiệp du lịch lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo được một số thương hiệu có uy tín ở trong nước , quốc tế. Bước đầu hình thành một số địa bàn , và khu du lịch trọng điểm.


Tuy nhiên, nghị quyết cũng đánh giá, ngành du lịch còn một số hạn chế, yếu kém. Du lịch phát triển không tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn và có sự khác biệt, nguy cơ cạnh tranh không cao. Chất lượng dịch vụ du lịch không đáp ứng yêu cầu. Hiệu lực và tốt nhất quản lý nhà nước về du lịch không cao…


Với thực tế đó, Bộ Chính trị thống nhất, cần phát triển du lịch thực sự chính là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu , và nguy cơ cạnh tranh cao; xã hội hoá cao và có nội dung văn hoá sâu sắc; tăng cường liên kết trong nước , quốc tế, chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch.


Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân , du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan, di sản tự nhiên và văn hoá của đất nước; tôn trọng , và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch từ tất cả các thị trường.


Nghị quyết đặt nục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.


Đến 2020, thu hút được 17 – 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp ở trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; gây nên 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp.


Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.


Bộ Chính trị yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch: cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại , và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường , hội nhập quốc tế. Cùng với đó chính là hoàn thiện thể chế, chính sách, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng , cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch.


Thủ tướng yêu cầu ngành du lịch trả lời 5 câu hỏi

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »