Xây dựng đề án thành lập Sở du lịch Hà Nội

Theo đó, Thủ tướng nhận định, với vị trí là Thủ đô, là trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, Hà Nội có nhiều tiềm năng về phát triểndu lịch.


Việc thành lập Sở Du lịch ở trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ góp phần giúp cho Hà Nội khai thác, phát huy đã được thế mạnh này , và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.


Theo số liệu thống kê sơ bộ, 6 tháng đầu năm 2015, tổng lượng khách đến thủ đô Hà Nội ước đạt 10.030.783 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014.


Trong đó khách quốc tế đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 8,8%; khách nội địa đạt gần 8,5 triệu lượt, tăng 3%. Tổng thu đến từ khách du lịch ước đạt 25.438 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2014.


 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »