Hà Nội ban hành quyết định chính thức thành lập Sở Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội có trụ sở tại 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Sở gồm có Giám đốc , 3 Phó giám đốc.


Cơ cấu bộ máy gồm Văn phòng, Thanh tra, Phòng quản lý Lữ hành, Phòng quản lý Cơ sở lưu trú, Phòng kế hoạch-Nghiên cứu phát triển.


Sở Du lịch Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm quản lý nhà nước về du lịch ở trên địa bàn, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở , thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố.


Cũng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Du lịch Hà Nội làm các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng phù hợp , phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.


Sở Du lịch Hà Nội cũng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức làm chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi đã được phê duyệt.


Một mặt, Sở giúp cho Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch…


Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ký quyết định về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao , Du lịch Hà Nội thành Sở Văn hóa , Thể thao Hà Nội.


Các quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể đến từ ngày ký.


Xây dựng đề án thành lập Sở du lịch Hà Nội


 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »