Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - blogdulich.edu.vn

Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 1Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay láHà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 2Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 3Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 4


Vẻ đẹp mùa thay lá ở trên khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN


Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 5Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 6


Một góc nhỏ của Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN


Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 7Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay láHà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 8Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay láHà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 9Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay láHà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 10Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay láHà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 11Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay láHà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 12Hà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay láHà Nội đẹp lạ lùng mùa cây thay lá - 13


TTXVN/Báo Tin tức

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »