EU tiếp tục hỗ trợ phát triển du lịch 3 tỉnh miền Trung

Theo đó, trong lĩnh vực phát triển sản phẩm du lịch, dự án sẽ trợ giúp tổ sản phẩm du lịch xây dựng kế hoạch củng cố , phát triển các điểm du lịch ưu tiên nằm trong hai dòng sản phẩm chung của vùng là “Con đường di sản” , “Đường mòn sinh thái”.


Về quảng bá xúc tiến, dự án hỗ trợ Tổ công tác Marketing khu vực phát triển kế hoạch marketing/chiến dịch xúc tiến nhằm thúc đẩy sản phẩm thống số 1 chung, trong đó có việc xây dựng trang web du lịch chung của vùng duyên hải miền Trung.


Về đào tạo nhân lực, dự án sẽ trợ giúp tổ công tác nguồn nhân lực xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 2016 – 2020 dựa trên phân tích nhu cầu lao động được làm trong năm 2015, cũng như triển khai các khóa đào tạo theo hình thức xã hội hóa.


Thời gian qua, Dự án EU-ESRT đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế về công tác quy hoạch, quản lý nhà nước, đào tạo nghiệp vụ cũng như xúc tiến , quảng bá du lịch.


Dự án đã hỗ trợ, phối hợp với tổ công tác phát triển sản phẩm du lịch của 3 địa phương xây dựng 3 nhóm sản phẩm đặc trưng dựa theo tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của điểm đến , và mức độ ưu tiên của khu vực.


Dự án cũng đã tổ chức các chuyến khảo sát học tập thực tế, đào tạo ngắn hạn tại nước ngoà cũng như một số khóa tập huấn cho cán bộ Sở VHTT&DL của 3 địa phương. Nhờ đó, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã bước đầu hình thành mô hình tổ chức quản lý điểm đến…


Dự án EU – ESRT chính là chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường , và xã hội do Liên minh châu u tài trợ.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »